Informatie voor (oud-)medewerkers

Heb je vroeger lesgegeven bij de Hagewinde? Goed dat je dan op deze pagina kijkt. 

Zoals je hier hebt gelezen, zijn er loden waterleidingen aangetroffen bij de Hagewinde. Drinken uit loden leidingen (dus: drinken uit een kraan die is aangesloten op een loden waterleiding) kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Hoe schadelijk dit is, hangt af van de hoeveelheid kraanwater die je per dag uit loden waterleidingen hebt gedronken. Het loodgehalte dat je daarmee hebt binnengekregen, vermindert bovendien snel.

Alle informatie over gezondheidsrisico's staat in dit Q&A-overzicht van de GGD.

Drie vragen en antwoorden uit dit overzicht vind je ook onderstaand. Meer informatie vind je ook hier op deze site; daar staan ook contactgegevens voor als je meer vragen hebt over de gezondheidsrisico's. 

Medewerkers die vragen of zorgen hebben hierover en nu nog steeds in dienst zijn van Stichting Archipel, kunnen terecht bij de bedrijfsarts. Je kunt hiervoor een afspraak maken via je personeelsadviseur. 

V: Wat zijn de gezondheidseffecten van lood?
A: Wanneer ongeboren kinderen en jonge kinderen teveel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie (tot 5 punten IQ verlies). Er zijn veel factoren die bepalen hoe intelligent een kind wordt. Het is niet mogelijk om voor een individueel kind te achterhalen of het lood een effect op het IQ heeft gehad.

V: Is het drinken van kraanwater uit een loden waterleiding schadelijk voor volwassenen?
A: Bij volwassenen die veel kraanwater uit loden leidingen drinken (vanaf 2 liter) is er een verhoogde kans dat de nierfunctie vermindert of de bloeddruk licht stijgt. Het advies aan volwassenen is om niet meer dan 2 liter per dag uit loden leidingen te drinken en de leidingen na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) door te spoelen. Het water kunt u opvangen en voor iets anders gebruiken (handen wassen, schoonmaken, de WC doorspoelen, de planten water geven). Voor mensen die meer dan 2 liter water drinken is het advies ook flessenwater te gebruiken zolang de loden leidingen niet zijn vervangen. Dit advies geldt in het bijzonder voor nierpatiënten en personen met een verhoogde gevoeligheid voor nierziekten. 

V: Kan ik lood in bloed laten meten?
A: Ja dat kan. Het heeft alleen weinig zin en de GGD raadt het daarom af. De hoeveelheid lood in bloed geeft aan hoeveel lood iemand de 4 tot 5 weken daarvoor heeft binnengekregen. Het zegt niets over de periode daarvoor. Als uw kind de afgelopen weken geen kraanwater met lood heeft gedronken, is het loodgehalte in bloed al gedaald. Het advies verandert ook niet als bekend is hoeveel lood in het bloed zit. Het advies is altijd om kinderen tot en met 7 jaar geen water uit een loden leiding te laten drinken. Dat advies geldt ook als het loodgehalte in bloed laag is. 

 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter