Loden waterleidingen bij obs Hagewinde

Uit een onderzoek dat Stichting Archipel heeft laten doen bij al haar gebouwen die voor 1982 zijn gebouwd, bleek in februari 2020 dat meerdere waterleidingen bij obs Hagewinde in Wilp van lood waren. 

Omdat drinken uit loden waterleidingen schadelijk kan zijn voor de gezondheid, met name voor jonge kinderen, werden hierop bij de Hagewinde alle kranen in de lokalen afgesloten en mochten kinderen en medewerkers geen kraanwater meer drinken op school. 

Inmiddels is een nieuw waterleidingnetwerk aangelegd, zijn de loden waterleidingen ontkoppeld en wordt het water omgeleid door de nieuwe waterleidingen. 


Loodgehalte in water

Voor- en nadat de nieuwe waterleidingen in gebruik zijn genomen zijn watermonsters genomen om de hoeveelheid lood te onderzoeken.  

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het loodgehalte in het water vóórdat de leidingen zijn vervangen, zijn op dinsdag 18 februari watermonsters genomen uit vier kranen op school. Deze monsters zijn dus genomen uit de kranen toen die nog waren aangesloten op loden waterleidingen.
Uit het analyse rapport hiervan bleek dat het loodgehalte in 3 van de 4 watermonsters ver onder de norm lag. De Europese en Nederlandse drinkwaternorm is 10 microgram per liter (1 microgram = 0,000 001 gram). In 1 watermonster lag het loodgehalte boven de norm (0.826 microgram/l). in onderstaande tabel een overzicht van de vier meetpunten en de loodgehaltes in de watermonsters. 

Nadat het nieuwe waterleidingnetwerk in gebruik is genomen, heeft Archipel voor de zekerheid een extra test laten uitvoeren om het loodgehalte in het water nogmaals te onderzoeken. Hieruit bleek dat het loodgehalte in het water ver onder de norm ligt: het water bij Hagewinde bevat minder dan 0,5 microgram. Daarmee is een verhoogd gezondheidsrisico uitgesloten.

Gezondheidsrisico’s?

De uitslagen in het analyse rapport (voordat de leidingen zijn vervangen) zijn voorgelegd aan de GGD, afdeling medische milieukunde. De GGD gaf aan dat ze kinderen die een jaar lang af en toe een slok water nemen uit een kraan waarbij het loodgehalte boven de norm ligt, onder de groep scharen die géén risico loopt op gezondheidsklachten. Hiermee doelt de GGD op de kinderen die over het algemeen niet langer dan 1 jaar in hetzelfde lokaal zitten, in weekenden en vakanties op school helemaal geen water drinken en naar alle waarschijnlijk niet dagelijks meer dan twee liter kraanwater via deze specifieke kraan drinken. 

Ouders die zich zorgen maken over de gezondheid van hun kind kunnen alsnog contact opnemen met de GGD via 088 443 3000 of mmk@ggdnog.nl.


Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter