Overblijven

Het overblijven op school is een initiatief van ouders. Via de MR –oudergeleding is een overblijfcommissie aangesteld die bestaat uit twee leden. De overblijfcommissie draagt zorg voor het overblijven, zij zorgen dat er overblijfouders aanwezig zijn en zij dragen zorg voor het creëren van een overblijfsituatie die voor zowel de kinderen als de ouders als plezierig en veilig wordt ervaren. Alle overblijfouders ontvangen een vergoeding.

De kinderen uit groep 1 en 2 eten in de ruimte van de peuter speelzaal die binnen de school is gelegen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 eten in de “Kuil” van de school. Door die splitsing van de groepen eten de kinderen rustiger. Na het eten worden de kinderen gestimuleerd buiten te gaan spelen (onder toezicht van de overblijfouders). Bij slecht weer zijn er spelletjes die binnen kunnen worden gespeeld. Wanneer u uw kinderen wilt laten overblijven, betaalt u een vergoeding voor de onkosten. Dit schooljaar kost het overblijven € 0,90 per keer. De kosten worden via de penningmeester per bank geïnd middels een automatische incasso.

De wettelijke aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Zij heeft daartoe een verzekering afgesloten. Veelal betreft het dan letselschade. Voor het overblijven gelden dezelfde regels als de schoolregels. Wij verwachten dat de kinderen respectvol met elkaar en de overblijfkrachten omgaan. Helaas is het wel eens zo dat kinderen zich tijdens het overblijven niet prettig gedragen. In eerste instantie wordt geprobeerd dat onderling op te lossen.

Mocht het probleem blijven bestaan, dan wordt eerst de leerkracht geïnformeerd die vervolgens contact opneemt met ouders. Is er dan nog geen sprake van prettig overblijfgedrag dan worden ouders uitgenodigd door de directeur voor een gesprek. Dit kan leiden tot het tijdelijk of definitief uitsluiten van het kind bij het het overblijven.

Overblijfprotocol

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter