Gym

Alle kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw gymmen twee maal per week. De gymlessen worden gegeven door bevoegde leerkrachten, in de gymzaal aan de Kerkstraat.

We verwachten dat ouders zorg dragen voor het meegeven van gymschoenen en gymkleding. Dit in verband met hygiëne en veiligheid.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter