Ouderbijdrage

Onze school werkt samen met de Stichting Vrienden van de Hagewinde.
Het bestuur van deze stichting bestaat uit ouders van school. Het doel van de stichting is het inancieel ondersteunen van de school op die gebieden waar het overheidsbudget niet in voorziet. Denk hierbij aan het Startfeest, Sinterklaasfeest, Kerstfeest en afscheidsmusical van groep 8.

De stichting vraagt een vrijwillige bijdrage van € 25,= per kind. De stichting Vrienden van de Hagewinde beheert de gelden van de activiteitencommissie. Jaarlijks stelt de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Jaarlijks legt men verantwoording af over het gevoerde beleid en geeft de penningmeester een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 
De stichting voert ook de administratie uit van de overblijfgelden.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter