Medezeggenschapsraad

Er is een medezeggenschapsraad (MR) die uit twee ouders en twee personeelsleden bestaat: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Zij bespreekt zaken betreffende het beleid van de school op organisatorisch, onderwijskundig en financieel gebied.

De 2 ouders zijn Olga van Sonsbeek en Femia Hegeman. Duke Jansen en Cindy Broekhuis zijn namens het personeel lid van de MR. Op één van de jaarlijkse ouderavonden worden er zo nodig verkiezingen gehouden voor de oudergeleding. De personeelsgeleding verzorgt haar eigen leden. Er is ook een algemene ouderavond aan het eind van het schooljaar.

U kunt de MR per e-mail bereiken: mr.obshagewinde@archipelprimair.nl

Omdat de school onderdeel is van Stichting Archipel is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter