Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om het u en de kinderen naar de zin te maken. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. U bespreekt dit in eerste instantie met de betreffende leerkracht. Komt u er niet uit dan kunt u terecht bij de directeur van de school. 

Mocht het zo zijn dat u er onverhoopt toch niet uit komt op school, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur van Stichting Archipel. Zij nemen de klacht dan in behandeling. 
Hier vindt u de contactgegevens van Stichting Archipel.

Met een klacht kunt u zich ook richten tot:
Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

 klik hier voor de klachtenregeling

Vertouwenspersoon

Heeft u vragen en / of klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidaties? Dan kunt u terecht bij één van onze schoolcontactpersonen. Contactpersoon bij ons op school is Bea van Bemmel.
De vertrouwenspersoon voor de scholen van de stichting Archipel is Mevr. Chiene Hulst en is te bereiken onder nummer 0575-543562 en 06-45434266.

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, kunt u ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie) 0900-1113111. Meer informatie staat op www.onderwijsinspectie.nl.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter