Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om het u en de kinderen naar de zin te maken. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. U bespreekt dit in eerste instantie met de betreffende leerkracht. Komt u er niet uit dan kunt u terecht bij de directeur van de school. 

Mocht het zo zijn dat u er onverhoopt toch niet uit komt op school, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur van Stichting Archipel Onderwijs. Zij nemen de klacht dan in behandeling. 
Hier vindt u de contactgegevens van Stichting Archipel.

Met een klacht kunt u zich ook richten tot:
Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Lees hier meer over onze klachtenregeling


Vertouwenspersoon

Heeft u vragen en / of klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidaties? Dan kunt u terecht bij één van onze schoolcontactpersonen. Contactpersoon bij ons op school is Bea van Bemmel.

De externe vertrouwenspersoon van Archipel Onderwijs & Kinderopvang is Gerard Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-55 18 33 68 en info@konfidi.nl. Lees meer over de externe vertrouwenspersoon op www.konfidi.nl.

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, kunt u ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie) 0900-1113111. Meer informatie staat op www.onderwijsinspectie.nl.

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter